hôpitaux

                                                                                                                                                                                                       

hôpitaux

 • Région

  Hôpital Zoubir Skirej (Souk Larbaa)	-	Souk Larbaa

  Hôpital Zoubir Skirej (Souk Larbaa) - Souk Larbaa -

  Type : HL
  Date d'overture :

  Adresse :

  Tél :
  Fax :
  Email :
  Site :
  Région : Rabat - Salé- Kénitra Préfecture/Province : Commune :

   

Autres hôpitaux

    - CHU : CHU Rabat (Ibn Sina)(En projet).
    - CHU : CHU Casablanca (Ibn Rochd).
    - CHU : CHU Marrakech (Mohammed VI).
    - CHU : CHU Fès (Hassan II).
    - CHU : CHU Oujda (Mohammed VI).